ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍອີຊູຊຸ
ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (ILS)

ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທົ່ງປົ່ງ ຫຼັກ 8 ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ (13 ເໜືອ)
ບ້ານນາເລົ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ : 021 613 141

ແຟັກ : 021 613 144

ແຜນທີ່ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍອີຊູຊຸ

ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ
ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານແກ້ວສໍາພັນ,
ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ

ໂທ : 021 613 141

ແຟັກ : 021 613 144

ແຜນທີ່ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍອີຊູຊຸ

ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍອີຊູຊຸ
ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ (VSA)

ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
307 ຖະໜົນອາຊຽນ (T2),
ບ້ານໜອງດ້ວງເໜືອ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ : 1402

ແຟັກ : 021 213 707

ແຜນທີ່ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍອີຊູຊຸ

ສາຂາຈຳປາສັກ
ຖະໜົນ 13 ໃຕ້ ບ້ານໂຊກອໍານວຍ,
ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂທ : (031) 212 667

ແຜນທີ່ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍອີຊູຊຸ